Элсэхийг хүсэгч нь орон нутаг болон хотоос цахим хэлбэрээр (http:// burtgel.etugen.edu.mn/)- хаягаар бүртгүүлж болно.
Цахим бүртгэлийг 2021 оны 06 сарын 10-ны өдрийн 09:00 цагт нээж 08 дугаар сарын 24-ний 18:00 цагт хаана. (элсэлтийн комиссын шийдвэрээр хаагдах хугацаа өөрчлөгдөж болно). Цахимаар элсэхийг хүсэгч нь Боловсролын үнэлгээний төвийн системд бүртгүүлсэн бүртгэлийн дугаар, нууц үгээрээ нэвтэрч зааврын дагуу холбогдох мэдээллээ оруулж элсэх хүсэлтээ гаргана. Хувийн мэдээлэл, цахим шуудангийн хаяг, утасны дугаараа нягталж, алдаа мадаггүй болгож баталгаажуулна.
Цахим хэлбэрээр бүртгүүлэгч хувийн мэдээллээ шалгаж баталгаажуулсны дараа сонирхсон мэргэжил (хөтөлбөрөө) бүртгэлийн хураамжгүй сонгоно.
Элсэхийг хүсэгч нь бүрэн дунд, түүнээс дээш боловсрол эзэмшсэн болохыг нотолсон гэрчилгээтэй, элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг 2019, 2020, 2021 онд өгч босго оноог хангасан байна.
Орон нутгаас элсэгч тухайн аймагтаа МИДСК-аас зохион байгуулж буй шалгаруулалтаар, эсвэл цахим (http:// burtgel.etugen.edu.mn/)-аар, мөн Улаанбаатар хотод биеэр ирж бүртгүүлэх боломжтой
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд сонгосон хичээл бүрт 410 болон түүнээс дээш оноо авсан элсэхийг хүсэгчдийг босго оноог хангасан гэж үзэж бүртгэнэ.
  • Олон улс, улсын олимпиадад 1 байрт шалгарсан бол эхний жилийн сургалтын төлбөрийн 100%, 2-5 байрт шалгарсан бол 70%, 6-10 байрт шалгарсан бол 50%, 11-15 байрт шалгарсан бол 30%-ийн тэтгэлэг олгоно.
  • Аймаг, нийслэл түүнтэй дүйцэхүйц олимпиад, уралдаан тэмцээнд 1 байрт шалгарсан бол эхний жилийн сургалтын төлбөрийн 50%, 2-5 байрт шалгарсан бол 30%, 6-10 байрт шалгарсан бол 20%, 11-15 байрт шалгарсан бол 10%-ийн тэтгэлэг олгоно.
  • Этүгэн их сургуулийн нэрэмжит олимпиадад 1 байрт шалгарсан бол эхний жилийн сургалтын төлбөрийн 100%, 2-5 байрт шалгарсан бол 30%, 6-10 байрт 20%-ийн тэтгэлэг олгоно.
  • Элсэгч нь тухайн аймаг, хотын жагсаалтаар мэргэжлийн бүлэгтээ 1 байрт жагссан бол эхний жилийн сургалтын төлбөрийн 100%, 2-5 байрт жагссан бол 30%, 6-10 байрт жагссан бол 15%, 11-15 байрт жагссан бол 7.5%-ийн тэтгэлэг олгоно.
  • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноонд харгалзан 760-аас дээш оноотой бол эхний жилийн сургалтын төлбөрийн 100%, 700-759 оноотой бол 30%, 650-699 оноотой бол 15%-ийн тэтгэлэг олгоно.
  • Монгол Улсын Засгийн Газрын 70-р тогтоолын дагуу тусгай хэрэгцээт мэргэжилтэнг бэлтгэх зорилгоор сувилагч мэргэжлээр элсэн суралцаж буй суралцагчдын голч дүн 2.5-3.0 бол 70%, 3.0-аас дээш бол 100%-ийн сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгоно. Ковид цар тахлын нөхцөлд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд зарим мэргэжлээр элсэгчдэд сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлж болно. Үүнийг удирдах зөвлөлөөр шийдвэрлэнэ.
Элссэн эрхийн бичиг эсвэл сургуулийн тодорхойлолт, 2% цээж мөн төлбөр төлсөн баримт, цээжний хөндийн флюр зураг
99064206 80509999
Элсэгч нь БСШУСЯ-ны Сайдын А/194 тоот тушаалаар дараах тохиолдолд ЭЕШ-гүй элсэх боломжтой. Үүнд: 1. Дээд боловсролтой, 2 дахь дээд боловсрол эзэмших иргэн 2. Дипломын боловсролтой, тусгай мэргэжлийн дунд сургуулийг төгссөн иргэн 3. Гадаад оронд ерөнхий боловсрол эзэмшсэн бол тухайн улс орнуудад нийтлэг хүлээн зөвшөөрөгддөг шалгалтын оноог, боловсролын үнэлгээний төвөөр дүйцүүлэн тооцуулж, дүйцүүлсэн батламж авсан иргэн 4. Гадаад улсын ижил түвшний их сургуулиас шилжин суралцах иргэн
Этүгэн их сургуульд элссэн оюутан нь үндсэн мэргэжлээр суралцах хугацаанд “Хавсарга болон хос хөтөлбөр”-өөс багц цагийг сонгон суралцаж болно. “Хавсрага хөтөлбөр” нь нийт 15 ба түүнээс дээш багц цаг (мэргэжлийн суурь болон мэргэжлийн хичээл) сонгон судалснаар нэмэлт ур чадвар эзэмшсэн гэрчилгээг олгоно. “Хос мэргэжил”-ийг эзэмшихдээ өөрийн сурч буй хөтөлбөрөөс гадна 2 дахь суралцах гэж буй хөтөлбөрөөс мэргэжлийн суурь болон мэргэжлийн хичээлүүдийн 30 ба түүнээс дээш багц цагийг нэмж судласнаар мэргэжлийн дипломтой төгсөнө. Сургалтын нэгдсэн журмын 4.8.12-д зааснаар “Суралцагч суралцаж буй үндсэн мэргэжлийнхээ сургалтын төлөвлөгөөн дэх ерөнхий суурь болон мэргэжлийн суурь хичээлийг бүрэн судалж, мэргэжлийн хичээлийн багц цагийн 3/1-ийг амжилттай цуглуулсан, суралцсан хугацааны голч дүн 2.8-аас дээш байх шаардлагыг хангасан тохиолдолд хос болон хавсарга хөтөлбөрөөр суралцах хүсэлт гаргаж болно.” Суралцах өргөдлийг 11 болон 4 дүгээр сард багтаан хүлээн авна.
Холбогдох утас: 77003344 дотуур дугаар 2, Дэлгэрэнгүйг: Оюутны вэбийн мэдээллийн хэсгээс харах
СБЗА –нд СБД-ийн цэргийн штабаас ирүүлсэн шаардлагын дагуу оюутны вэбд мэдээлэл зарлагдана