ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Нэрс

1

Эрдмийн зөвлөлийн дарга Академийн гишүүн, ЭЗШУ-ны доктор, проф С.Нямзагд

2

Эрдмийн зөвлөлийн орлогч дарга: Анагаах ухааны доктор, проф Б.Батсэрээдэнэ

3

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга: Анагаахын шинжлэх ухааны  доктор, проф М.Туул

4

Химийн шинжлэх ухааны доктор, проф Д.Дорж

5

Математикийн ухааны доктор, проф Г.Элдэв-Очир

6

Техникийн ухааны  доктор, проф А.Цанжид

7

Техникийн ухааны доктор, проф Ж.Гүррагчаа

8

Академийн гишүүн, БШУ-ны доктор, проф Ц.Оюунсүрэн

9

Академийн гишүүн, ШУ-ны доктор, проф О.Лхагва

10

Боловсрол  судлалын ухааны  доктор, проф Ц.Гэлэгжамц

11

Академийн гишүүн, АШУ-ны доктор, проф Д.Амгаланбаатар

12

Анагаах ухааны доктор, проф Х.Гэлэгжамц

13

Анагаах ухааны доктор, проф Т.Зэвгээ

14

Эм зүйн ухааны доктор, проф С.Гаадулам

15

Анагаахын шинжлэх ухааны  доктор, проф Ч.Эрхэмцэцэг

16

Анагаах ухааны доктор, проф  Т.Алтанцэцэг

17

Анагаах ухааны доктор, проф Б.Оюунбат

18

Нарийн бичиг дэд проф Ц.Мөнгөнцэцэг