Этүгэн их сургууль нь 3 дахь удаагаа магадлан итгэмжлүүлэхээр ажиллаж байна.

Этүгэн их сургууль 3 дахь удаагаа магадлан итгэмжлүүлэхээр БМИҮЗ-өөс байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргах шинжээчийн багийг хүлээн авч ажиллаж эхэллээ. Багш нартаа амжилт хүсье.